Quy trình sơn samurai màu vàng 1728 – Quy trình sơn dàn áo sơn samurai

Quy trình sơn samurai màu vàng 1728 – Quy trình sơn dàn áo sơn samurai

? DÀN ÁO

? Bước 1: Chà nhám
Lần 1 nhám 320
Lần 2 nhám 1000
? Bước 2: Sơn Lót
Sơn lót Uch201 : 1 chai, sơn 3-4 lớp mỗi lần cách nhau 5-10p
? Bước 3: Sơn Nền
Nền Trắng 102 : 2 chai , sơn 2-3 lớp mỗi lớp cách nhau 15p
? Bước 4: Sơn màu
Màu Vàng : 1728 : 2 chai, sơn 2-3 lớp, mỗi lớp cách nhau 15-20p
? Bước 5: Sơn bóng
Sơn Bóng: k1k : 1 chai, sơn 1-2 lớp, mỗi lớp cách nhau 10-15p

? MÂM
? Bước 1: Chà nhám
Lần 1 nhám 320
Lần 2 nhám 1000
? Bước 2: Sơn Lót
Sơn lót Uch201 : 1 chai, sơn 3-4 lớp mỗi lần cách nhau 5-10p
? Bước 3: Sơn màu
Màu Đen Mờ 109 : 2 chai, sơn 2-3 lớp, mỗi lớp cách nhau 15-20p
? Bước 4: Sơn nhám
Sơn nhám : 128A : 1 chai, sơn 1-2 lớp, mỗi lớp cách nhau 10-15p

Video Quy trình sơn samurai màu vàng 1728

199306422 2868781776706805 1167985898820133144 N 199784068 2868781890040127 9024767677868013947 N 199784141 2868781770040139 7212413219624779245 N 199788792 2868781800040136 1194106887109433831 N 200081230 2868781796706803 1921246699943028269 N 200926228 2868781860040130 3586429113305441542 N 201074649 2868781726706810 3121897593833862497 N 201358132 2868781750040141 4758684496914677778 N 202412438 2868781790040137 6409062677612050908 N

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *